ORLYAKBG

ORLYAK

Tarih

   Kurt Pınar’a bağlı, Kilikadı köyünün doğusunda (6,5 km mesafede),Umur Fakıh’ın güneybatısında, Voinikovo’nun güneyinde, İkizçe’nin (Benkovski) batısında, Vekilski’nin kuzeyinde Turpçular (Трупчилар)köyü yer almaktadır. Adını bölgeden geçen bir Türk tüccarın trup ekmesi sonucu almıştır. Kurt Pınar’dan (Tervel) sonra ikinci büyük nüfusa (1888 kişi) sahiptir. Toplam yedi mahalleden ( Orta Mah., Memla (Mu’min) Mah., Pinciler Mah., Samanlar (Salmanlık) Mah., Tekke Mah.,Trakis Mah. ve Hacılar Mah.) oluşmaktadır.1947 tarihinde Orlyak (с. Орляк  )ismi verilmiştir.

 

                                                                               Köyün temelleri günümüzden beş bin yıl önce atılmıştır. Kurt Pınar ( Tervel ) ilçesi içerisinde Trak’lara ev sahipliği yapmış yedi yerleşim birimden biridir. Bunun dışında Roma, Bizans, Osmanlı, Bulgar ve Romanya kültürüne ev sahipliği yapmıştır. Farklı dinleri, dilleri, kültürleri ve milletleri barındırmış olan Turpçular, ilçe içerisinde zarif bir köşeyi oluşturmaktadır. Farklılıklardan doğan bu renkler, günlük yaşamlarına da tüm zenginlikleri yansıtmaktadır. Tüm farklılıklar yörenin zenginliği sayılmaktadır. Barındırdığı farklı etnik grupların çokluğuna rağmen birlik ve beraberliğin sembolü olan Turpçular, bütün vatandaşlarının hoşgörü içinde yaşadığı orta büyüklükte bir köydür.

 

     Yeşillikler içerisinde kaybolan Turpçular, 1989 tarihinde gerçekleşen ‘’Zorunlu Göç‘’  sonucu onlarca evin boş kalmasına neden olmuştur. İçinden bir derenin geçtiği Turpçular, yıllar yılı sahiplerini özlemiş gidenlere duyduğu kederle kalanlara kucak açmıştır. O evleri ki bıkmadan usanmadan beklemiş sahiplerini. Hep çağırıp durmuştur.

 

 

 

     Köy oldukça eski kuruluş tarihe sahip olmasıyla beraber, günümüze kadar önemli Osmanlı tarihi eserleri bırakmıştır. Bunlara Turpçular ( Orlyak )'da, Hacı Hasan Ağa Camii ve Hacı Ömer Ağa Camisidir. Tarihi eser mahiyeti görünümünde olmasa da 20 yüzyılın sonlarına doğru Ortodoks dinine mensup insanlar tarafından da kilise inşa edilmiştir. Yüksek mimar Mehmet E.Yılmaz’ın yüksek lisans tez çalışmasından elde ettiğimiz bilgi 19 yy. ortalarında yaşamış Fındıklılı Hacı Hasan Ağa hakkındadır. Kitabelerden ve arşiv kayıtlarında Fındıklılı Hacı Hasan Ağa, 1860'lı yıllarda kendi köyündeki Habib Ağa Camii'ni, 1862'de Derviş Bey Mescidi'ni(Umur Fakıh), 1864'te İkizce Köyü Camii'ni onarmış; 1864'te de Turpçular Köyü, Hacılar Mahallesi'ne cami yaptırmıştır.

 

      Günümüze kadar ulaşan Hacı Hasan Ağa Camii ve mektebinhaşmetinde ne kadar büyük ve önemli bir köy merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Şimdiki hali bile eski haşmetini ele veriyor. Kesme taştan yapılmış dört duvarı ve ahşap tavanı bir de minareleri duruyor.Baştan ayağa tamire muhtaç.

 

 

     Turpçular Köyü, Orta Mahalle'de yer alan Hacı Ömer Ağa Camii de 1868 yılında aynı usta tarafından onarılmıştır. Adı geçen camiler, ahşap direkli son cemaat yeri ve kadınlar mahfili bulunan, tek mekânlı, taş duvarlı, ahşap tavanlı ve ahşap çatılıdır. Bu camiler, aynı tarihlerde aynı ustalar tarafından yapıldığından büyük oranda benzerdir.